Individual- og gruppeterapi

Spes. i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppepsykoterapeut 

Bakgrunn:

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen attføring, skole/PPT, barnevern, fra behandling i rusomsorgen, med studenter og med dag- og døgn-pasienter i psykiatrisk institusjon. Erfaring som veileder og lærer - med undervisning av studenter, psykologer / annet helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i egen spesialistpraksis.

    Jeg tilbyr:
    Individuell psykoterapi. 
    Behandling i psykoterapi-gruppe, med mulighet for direkte erfaring med deg selv i og gjennom interaksjonen med gruppens deltakere

Kontoradresse:

Holtveien 3 b, 2. etg., 1177 Oslo

Telefon 91326215 

REFUSJONS-AVTALE MED HELFO:

HPR: 6116620 / Her-id: 117349


Henvisning sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Egenandel - for tiden kr. 386.-
opp til frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!