Individual- og gruppeterapi

Knut Skjøstad, / Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

Behandlingsadresse:

 Holtveien 3 B, 1177 Oslo 

 Telefon 91326215

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig

              Kr. 400.- pr. individuell behandlingstime, når frikort er oppnådd

                        Du betaler ikke for gruppeterapi ved frikort

Lang erfaring som psykolog med både individalterapi og gruppeterapi som spesialfelt.

Tidligere arbeid innenfor attføring, skole/ PPT, rusomsorg, studenthelsetjeneste og institusjons-psykiatri. Erfaring også som veileder, underviser og lærer for psykologer og annet helsepersonell.