Individual- og gruppeterapi

Knut Skjøstad, / Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

Behandlingsadresse:

 Holtveien 3 B, 1177 Oslo 

 Telefon 91326215

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig

              Kr. 400.- pr. individuell behandlingstime, når frikort er oppnådd

                        Du betaler ikke for gruppeterapi ved frikort

Lang erfaring som psykolog - med spesialfelt innen behandling av voksne - individuelt eller i terapigrupper.

Tidligere arbeidet innen attføring, skole / PPT, rusomsorg, studenthelsetjeneste og institusjons-psykiatri. Erfaring også som veileder, underviser og lærer for psykologer og annet helsepersonell. 

Som psykolog og behandler, befinner jeg meg innenfor en psykodynamisk tradisjon. Personlig utvikling blir å forstå som resultat av et kontinuerlig samspill med andre, gjennom oppvekst og inn i voksenlivet. Følelsemessige problemer og evt. symptomplager, kan særlig oppstå innenfor de nære relasjoner vi til enhver tid er en del av. Behandling kan bidra til bedre å forstå egne reaksjoner og handlinger, og bli klar over nye muligheter i kontakten med andre. Dette vil kunne styrke identitetsfølelse og gi øket trygghet på seg selv. 

Psykologisk behandling gir ofte mulighet og støtte, til mer direkte å prøve ut alternative løsninger på hverdagslige utfordringer.

Dette som en kort beskrivelse av noen dynamiske aspekter ved psykologisk behandling. Ved evt. å velge behandling i en terapigruppe, gir dette i seg selv tilgang på direkte erfaring fra en aktiv interaksjon med andre deltakere.

Lag din egen hjemmeside gratis!