Individual- og gruppeterapi

Spes. i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

  • Angst og depresjon vil noen ganger lede til behov for psykologhjelp. Det kan handle om vansker med å mestre hverdagens krav og forventninger, med å regulere reaksjoner på usikkerhet, og annet. Angst og depressiv reaksjon kan også være signal på noe, og i seg selv bli viktig å utforske og forstå.
  • Profesjonell hjelp kan bidra til innsikt i og styrke kontakten med hvordan du reagerer, gi deg lindring og fremme videre utvikling.
    Behandlingen vil også innebære, å ha et fokus på viktige og aktuelle utfordringer i hverdagen.
  • Personlig utvikling blir ved psykologisk behandling, gjerne utforsket i lys av tidligere erfaringer. Fortrengte, ubevisste tema, kan belyse mer av hva som påvirker deg i samspill med andre. Det som skjer i forholdet til terapeuten, kan dessuten vise noe om hvordan du tenker og føler. 
  • Overordnet behandlingsmål vil ofte være, å styrke kontakten med deg selv i samspillet med andre.

Behandlingstilbudet henter i hovedsak sitt faglige grunnlag, fra en psykodynamisk tradisjon. 
Alternativ kan være behandling i psykoterapigruppe, som bl.a. muliggjør direkte erfaring med deg selv i og gjennom interaksjonen med gruppens deltakere.

Kontoradresse:

Holtveien 3 b, 1177 Oslo

Telefon 91326215

Om min bakgrunn:

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen attføring, skole/PPT, fra barnevern, behandling av rusmisbrukere, av studenter, inneliggende samt dagpasienter i psykiatrisk institusjon. I tillegg erfaring som veileder, med undervisning og som lærer - for studenter, psykologer / annet helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i egen spesialistpraksis.

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig, og kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

I tillegg til egenandel (for tiden kr. 375.-) opp til frikort, koster en behandlingstime kr. 400.-

Deltakere i gruppepsykoterapi, betaler ikke etter oppnådd frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!