Individual- og gruppeterapi

Spes. i klinisk psykologi med psykoterapi. Gruppepsykoterapeut 

Bakgrunn:

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen attføring, skole/PPT, barnevern, fra behandling i rusomsorgen, med studenter - og dag- /døgn-pasienter i psykiatrisk institusjon. Erfaring som veileder og lærer / undervisning av studenter, psykologer og annet helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i egen spesialistpraksis.

    Jeg tilbyr:
    - Individuell psykologisk behandling
    - Behandling i psykoterapigruppe

Kontoradresse:

Holtveien 3 b, 2. etg., 1177 Oslo

Telefon 91326215 

Refusjonsavtale med Helfo
Hpr: 6116620 / Her-id: 117349

Henvisning sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Egenandel - for tiden kr. 386.-,
opp til frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!