Individual- og gruppeterapi

Knut Skjøstad, / Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

Behandlingsadresse:

 Holtveien 3 B, 1177 Oslo 

 Telefon 91326215 

   e-post: knutsjo@online.no

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig

               Kr. 400.- pr. behandlingstime, når frikort er oppnådd

Lang erfaring som psykolog med både individuell og gruppeterapi som spesialfelt.

Arbeidet innenfor mange områder, som attføring, skole/PPT, rusomsorg, student-helsetjeneste og institusjons-psykiatri. Erfaring også som veileder, med undervisning og som lærer for  helse-personell.