Individual- og gruppeterapi

Knut Skjøstad, / Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

Kontoradresse: 

Holtveien 3 b, 1177 Oslo

Telefon 91326215

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen skole/PPT, institusjon for rusmisbrukere, med behandling av studenter, samt inneliggende og dagpasienter i psykiatrisk institusjon. Erfaring med veiledning, undervisning og som lærer - for studenter, psykologer og annet helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i privat spesialistpraksis.

  • Angst og depresjon, som det ofte søkes om hjelp for, kan sies å være forbundet med dårlig regulering av følelser. Dette vil få betydning i kontakten med andre, hvor det også kan eksistere dyp konflikt i forholdet til de krav og forventninger vi opplever.
  • Personlig utvikling blir under behandling, utforsket i lys av tidligere erfaringer i samspill. Ved konkrete atferdsproblem arbeides direkte med disse, og med underliggende problematikk når vanskene uttrykker forhold en ikke er seg bevisst. Å ha et fokus på fortrengte, ubevisste tema, kan ofte bli viktig. Følelsemessige problemer og evt. symptomplager, vil komme frem innenfor ulike sosiale situasjoner - også i selve terapi-relasjonen.
  • Sentralt under psykologisk behandling, er å utforske etablerte reaksjons- og handlings-tilbøyeligheter. Det kan i seg selv bidra til å utvide forståelsen av deg selv, gjøre deg tryggere i kontakten med andre og styrke mulighetene dine i samspill.

Behandlingstilbudet henter i hovedsak sitt faglige grunnlag, fra en psykodynamisk tradisjon.
Alternativ til individuell tilnærming, er å velge behandling i psykoterapigruppe. Denne formen gir også direkte adgang til å erfare egne prosesser, gjennom aktivt samspill i interaksjonen med andre deltakere.

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig, og kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

I tillegg til egenandelen (for tiden kr. 375.-) opp til frikort, tar jeg et mellomlegg for individuelle samtaler.

Deltakere i gruppepsykoterapi, betaler ikke noe etter oppnådd frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!