Individual- og gruppeterapi

Spes. i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

  • Angst og depresjon vil noen ganger lede til behov for psykologhjelp. Det kan handle om vansker med å mestre hverdagens krav og forventninger, og å regulere reaksjoner på usikkerhet. Angst- og depressiv reaksjon kan også forstås som signal på noe, og derfor bli viktig å utforske.
  • Profesjonell hjelp kan bidra i å styrke innsikt i og kontakt med egne reaksjonsmønstre, og i tillegg gi både lindring og fremme en selvutvikling.
    Behandling vil også kunne innebære, å arbeide mer konkret med viktige utfordringer i hverdagen.
  • Personlig utvikling blir i psykologisk behandling, gjerne utforsket i lys av tidligere erfaring. Å ha fokus på fortrengte, ubevisste tema, kan hjelpe i å forstå mer av hva som påvirker samspillet med andre. Det direkte forholdet til terapeuten, vil i tillegg kunne belyse aktuelle problemer. 
  • Psykologisk behandling har generelt betraktet, som mål at du blir bedre kjent med deg selv og styrker deg i kontakten med andre.

Behandlingstilbudet henter i hovedsak sitt faglige grunnlag, fra en psykodynamisk tradisjon. 
Et alternativ kan være å velge behandling i psykoterapi-gruppe. Denne formen vil gi adgang til å erfare egne prosesser, bl.a. i og med din interaksjon med gruppens deltakere.

Kontoradresse:

Holtveien 3 b, 1177 Oslo

Telefon 91326215

Om min bakgrunn:

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen attføring, skole/PPT, med behandling av rusmisbrukere, av studenter, og inneliggende samt dagpasienter i psykiatrisk institusjon. Erfaring som veileder, med undervisning og som lærer - for studenter og psykologer / helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i egen spesialistpraksis.

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig, og kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

I tillegg til egenandel (for tiden kr. 375.-) opp til frikort, betaler du kr. 400.- pr. behandlingstime.

Deltakere i gruppepsykoterapi, betaler ikke etter oppnådd frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!