Individual- og gruppeterapi

Spes. i klinisk voksenpsykologi. Gruppeanalytiker

Kontoradresse: 

Holtveien 3 b, 1177 Oslo

Telefon 91326215

Lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Tidligere arbeid innen attføring, skole/PPT, med behandling av rusmisbrukere, av studenter, og inneliggende samt dagpasienter i psykiatrisk institusjon. Erfaring som veileder, med undervisning og som lærer - for studenter og psykologer / helsepersonell.

Parallelt med dette - mange år i egen spesialistpraksis.

  • Angst og depresjon vil noen ganger kunne utløse behov for psykologhjelp. Det kan handle om vansker med å mestre hverdagens krav og forventninger, og regulere reaksjoner på usikkerhet. Angst- og depressiv reaksjon kan også forstås som signal på noe, og derfor bli viktig å utforske.
  • Hjelp kan bidra til å knytte egne reaksjonsmønstre til livshendelser, styrke din selvforståelse, virke lindrende og fremme utvikling.
    Behandling kan også innebære å arbeide direkte med konkrete og aktuelle hverdagsutfordringer.
  • Personlig utvikling blir i psykologisk behandling, ofte utforsket i lys av tidligere erfaring. Å ha fokus på fortrengte, ubevisste tema, vil kunne utvide erkjennelser - også rundt det som i dag påvirker samspill med andre. Reaksjoner i det direkte samarbeidet med terapeuten, kan gi ytterligere innblikk i bl.a. karakteristisk atferd.
  • Psykologisk behandling vil bidra i å bli bedre kjent med deg selv, og kan gjøre deg tryggere i kontakt med andre.

Behandlingstilbudet henter i hovedsak sitt faglige grunnlag, fra en psykodynamisk tradisjon. 
Alternativt til å velge individuell tilnærming, kan være behandling i psykoterapigruppe. Denne formen gir bl.a. direkte adgang til å erfare egne prosesser, i aktiv interaksjon mellom deltakerne.

Henvisning fra lege eller psykolog er nødvendig, og kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

I tillegg til egenandel (for tiden kr. 375.-) opp til frikort, betales et mellomlegg for individuelle samtaler.

Deltakere i gruppepsykoterapi, betaler ikke noe etter oppnådd frikort.

Lag din egen hjemmeside gratis!